Nieuws

Vierde zondag van Advent

Geschreven op

Zondag 20 december: vierde zondag van Advent. We lezen de lofzang van Zacharias; hij zingt van het hemelse licht dat over ons straalt. En wat is nu het allermooiste in dit prachtige lied? Luister en kijk mee via https: Lees meer »

Online diensten ivm lockdown

Geschreven op

Gezien de ontwikkelingen en het advies van zowel de PKN als het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het moderamen besloten om vanaf a.s. zondag 20 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 online diensten uit te zenden. Het is jammer. Lees meer »

Club en Young Connected afgelast!

Geschreven op

Helaas! Vanwege de lockdown worden de clubavond van 18 december en de Young Connected bijeenkomst van 20 december afgelast. We hopen elkaar in 2021 weer te ontmoeten. Houd vol! Lees meer »

Gezinsadventsdienst

Geschreven op

13 december, 3e zondag van Advent, om 10 uur: de gezinsadventsdienst. Het thema is: Stralend licht! De dienst is voorbereid met de commissie en ondanks alle beperkingen die we hebben wordt het een mooi geheel. Aanmelden om erbij te zijn, kan nu niet meer. Lees meer »

Knieperties bakweek afgelast!

Geschreven op

Helaas ! Vanwege de Corona pandemie hebben we met de kniepertiescommissie besloten om dit jaar geen knieperties te bakken en te verkopen. We vinden dit erg jammer! We hopen het in 2022 weer te kunnen organiseren. Lees meer »

29 november: Eerste zondag van Advent

Geschreven op

Morgen driedubbel feest! Het is de eerste zondag van Advent; we leven toe naar het feest van het licht. Maarten en Ellis doen belijdenis van het geloof; ze mogen leven in het licht dat leven geeft. Hun drie kinderen worden gedoopt en ontvangen daarmee het teken van het ve... Lees meer »

22 november: zondag van de voleinding

Geschreven op

22 november: zondag van de voleinding. We herdenken de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, in het licht van de opstanding van Jezus. Hij komt om alle dingen nieuw te maken. De dienst begint om 10.00 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis. Lees meer »

Club avond 20 november gaat door !

Geschreven op

We gaan weer club geven! We houden ons aan alle maatregelen van het RIVM en volgen het jeugdwerkprotocol van de PKN. Klik hier om dit te lezen. (Dit betekent onder andere dat de leiding een mondkapje draagt bij het lopen) We gaan een leuke herfstknutsel maken. Lees meer »

Doopdienst 8 november

Geschreven op

Zondag 8 november om 10 uur: doopdienst in de Hervormde kerk. De doop wordt bediend aan Benja, zoon van Ruben en Annelie Bovendeur. God verbindt zich aan mensen. Daarom weten wij ons met elkaar verbonden, in liefde en geloof. Lees meer »

Kerkdienst 25 oktober

Geschreven op

Waar je ook bent en wat er ook is, Hij staat naast je en Hij is je hulp. Zondag 25 oktober: Bijbelzondag. Om 10 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis: we lezen Psalm 124 waar een zin in voorkomt die we elke zondag horen en waar we elke dag mee kunnen leven: Lees meer »