Wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in een zestal wijken:

Wijk 1
Buitenkwartier - Kwartierenweg - De Moete - Westeinde - Westpunt - Wolvenjacht - Irenestraat - Margrietstraat - Marijkestraat - Arembergerstraat vanaf nr. 20 - Herman Buismanlaan - Graaf Lodewijklaan - Klein Lageland - Groot Lageland - Oranjehof - Leenmanhof
Wijkouderling: Vacany
Wijkdiaken: Vacant

Wijk 2A
Arembergerstraat tot nr. 20 - Beatrixstraat - Julianastraat - Prins Bernhardstraat - Berkenlaan - Het Cingel - Wilhelminaplein - Sportlaan - Verlengde Sportlaan - Populierenstraat - Van der Meulenstraat - Kiekendiefstraat - Buizerdstraat – Roerdompstraat - Sternstraat - Meerkoetstraat
Wijkouderling: Mevr. J. de Vries-Ziel
Wijkdiaken: Dhr. W.J. van Dalfsen 

Wijk 2B
Purperreigerlaan oneven en even vanaf nr. 234 - Kraggelaan - Weteringallee - Karekietstraat - Wielewaalstraat - Rietgorsstraat - De Parnassia - De Lisdodde - De Zegge - Het Sterrenkroos - Het Pijlkruid - De Zwanebloem - De Krabbescheer - De Waterlelie - De Gele Plomp - De Moerasorchidee - Het Fonteinkruid
Wijkouderling: Vacant
Wijkdiaken: Vacant

Wijk 3
Stationsweg - Marktstraat - Handelskade - Kerkstraat - Molenstraat - Schoolstraat - Pottenbakkersstraat - Dwarsstraat - Baanstraat - Synagogestraat - Fortresselaan - Zomerdijk - Buitenhof - Museumlaan - Veldweg - De Koningshof - Dikkerstraat - De Roobol
Wijkouderling: Mevr. A. Oosterhaven
Wijkdiaken: Dhr. A. Postma

Wijk 4
Kolksluiskade - De Vlakte - Mastenmakersstraat - De Nieuwesluis - Scheepvaartlaan - Schuttevaerlaan -
De Riemers - De Turfoverslag - De Zeilmakerij - De Lijnbaan - De Klipper - De Tjalk - De Praam - De Taanderij - De Botter - Grote Kranerweerd - Stouweweg - Het Oude Diep - De Kalkovens - Het Bosch - Oppen Swolle - buitengebieden: De Velde - Zwartewaterklooster - Wanneperveen - Belt Schutsloot - Staphorst - Genemuiden - Zwolle - Hasselt - Meppel - Sint Jansklooster
Wijkouderling: Dhr. J. Lok
Wijkdiaken: Mevr. J.S. van Leusen-Lekkerkerker

Wijk 5
De Schans - De Kraggehof - De Cingelhof - De Klampe
Wijkouderling: Mevr. A.G. Santbergen-Harsevoord
Wijkdiaken: alle

Wijk 6
Stroombeek - Rietbeek - Zilverbeek - Slingerbeek - Schipbeek - Otterbeek
Wijkouderling: Vacant
Wijkdiaken: Vacant