't Trefpunt

Trefpunt Zwartsluis exterieurVroeger was dit het het Armen- en Weeshuis. Het eerste bericht over een armenhuis dateert uit 1701. In dat jaar besprak de kerkenraad namelijk de oprichting van een dergelijke instelling maar verder als bespreken is het niet gekomen. Pas in 1736 kwam het oude plan weer aan de orde. Men kocht voor 1.155 gulden “een arve […] cum annexis” van Claas Jans, “toegenaamd Upper of Ipper”, en diens echtgenote Merichen Albers.

Trefpunt Zwartsluis steenIn 1763 was de toestand van het gebouw erg slecht geworden. De kerkenraad besloot het te laten vernieuwen en vergroten. Stille getuige van deze ingreep is de in de hal ingemetselde steen met de tekst: “Menslievendheit steeds vol ontfarmen, Toont uw mededelingspligt; Men heeft om d’een of d’ander armen, Te voeden, dit huijs gestigt” 1763. Op een rijtje staan de initialen van tot nu toe onbekenden: AVR, KTM, HGV, DVW, BB.

Trefpunt Zwartsluis ingangHet Armen- en Weeshuis heeft meer dan een eeuw dienst gedaan in de functie die de naam aangeeft. Na verloop van tijd verschoof de bestemming naar die van rusthuis voor bejaarde gemeenteleden. Toen eind jaren ’60 van de vorige eeuw het verzorgingshuis De Schans werd opgericht verloor het gebouw haar woonbestemming. Het oude en vervallen pand kreeg de bestemming die het vandaag de dag nog steeds heeft namelijk kerkelijk centrum.

Trefpunt Zwartsluis grote zaalNa de ingrijpende restauratie van de kerk in 1983 kwam ook de slechte toestand van ’t Trefpunt ter sprake. Omdat het gebouw in een zodanig slechte conditie verkeerde werd in 1986 besloten om het volledig af te breken. Vervolgens werd het met gebruikmaking van de oude gevelstenen geheel in de oorspronkelijke stijl opnieuw opgebouwd. De binnenkant werd opnieuw ingedeeld, passend bij de nieuwe bestemming van kerkelijk centrum. Vermeldenswaard is dat vele gemeenteleden avond aan avond bezig zijn geweest om de vele gevelstenen schoon te bikken. Een bezigheid die de saamhorigheid deed groeien en waar tot op de dag van vandaag nog over wordt gesproken.

Trefpunt Zwartsluis paarse zaalNa een inwendige facelift in 2012 wordt ’t Trefpunt met 5 schitterende zalen voor tal van kerkelijke- maar ook dorpsactiviteiten gebruikt.