KIZ (Kerken In Zwartsluis)

Deze commissie, voorheen de evangelisatiecommissie is een interkerkelijke commissie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. De KIZ organiseert jaarlijks een aantal diensten en activiteiten zoals: Zwartsluis onder Zeil, Tentdienst rond Koningsdag, het vakantiebijbelfeest in de herfstvakantie en ze neemt deel aan de Winterfair. Momenteel wordt er nog gebrainstormd over verdere activiteiten.

Naam Functie Adres Telefoon
Tiemen van Dijk voorzitter    
Jack Bosma penningmeester    
Sabine de Gier      
Desiree Medendorp      
Annette Groen-Dekker      
Jacqueline Oosterhof-Corporaal      
Ruben Bovendeur      
Jacob Lok