Het Hervormd Jeugdwerk "Connected in Christ" wil alle jeugd van Zwartsluis een plek bieden om in aanraking te komen met het Christelijk geloof.
Om dit in te vullen worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kinderkerk
kindernevendienst waar de kinderen in een onderbouwgroep (4-8 jr) en een bovenbouw groep (8-11 jr) uitleg krijgen.

Jeugdkerk
Kindernevendienst voor de wat oudere jeugd op elke 3e zondag van de maand.

Young Connected
18+ ontmoeting na de kerkdienst, meestal op de 3e zondag van de maand.

Club
Een maandelijkse samenkomst op de vrijdagavond (8-14jr) waar een activiteit gekoppeld wordt aan een Christelijk onderwerp.

Tienergroepen
Jongeren vanaf een jaar of 10,11 komen bij elkaar in een groep van maximaal zes personen, onder leiding van één of twee mentoren.
We willen de jongeren van de gemeente voorgaan in het volgen van de Here Jezus. Daarom gaan we met hen in gesprek over het geloof, met het verlangen dat ze zelf leerling van Jezus worden. We maken hiervoor gebruik van methodes (Basics en Provider) die door JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) worden aangeboden.

Begin september heeft de jeugd hun nieuwe collectedoel gekozen: het Ronald McDonald kinderfonds.

Om deze activiteiten te bekostigen wordt er de knieperties actie gehouden.

Wil je helpen bij de bovenstaande activiteiten neem dan contact op met de jeugdouderlingen.
Bekijk ook eens onze Facebook pagina.