Tienergroepen

Jongeren vanaf een jaar of 10,11 komen bij elkaar in een groep van maximaal zes personen, onder leiding van één of twee mentoren.
Datgene wat wezenlijk was voor de catechisatie, blijft natuurlijk ook in de Tienergroepen. We willen de jongeren van de gemeente voorgaan in het volgen van de Here Jezus. Daarom gaan we met hen in gesprek over het geloof, met het verlangen dat ze zelf leerling van Jezus worden. We maken hiervoor gebruik van methodes (Basics en Provider) die door JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) worden aangeboden.
Het aantal aanmeldingen is duidelijk hoger dan vorig jaar en daar zijn we blij mee. We starten binnenkort met vier Tienergroepen. Meer weten en/of aanmelden? Neem contact op met jeugdouderling Mirjam Gräfe-Knoeff of met de dominee.
Groep 8 ; Dominee Bloemendal
Klas 1 ;
Klas 2 ;
Klas 3 en ouder ;