Collectes

Tijdens de erediensten worden de volgende collectes gehouden:

Onder het voorspel van het slotlied:

  • 1e rondgang (zwarte collectezak) is voor de Diaconie, die hier een bijzondere diaconale bestemming aan kan geven
  • 2e rondgang (paarse collectezak) is voor de Kerk, met als vaste bestemming de instandhouding van de eredienst

Bij de uitgang:

  • uitgangscollecte (groene collectezak) is voor de Kerk, die hier een wisselende bestemming aan geeft

Zowel in het kerkblad als bij de afkondigingen worden eventuele bijzonderheden omtrent de bestemmingen gecommuniceerd.