Kerkblad

Onze gemeente geeft eenmaal per twee weken een kerkblad uit met de naam In en Om de Kerk. U blijft dan volledig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Kopy hiervoor kunt u aanleveren in de week van de uitgave, tot uiterlijk maandag 12:00 uur bij de scriba of via het mailadres kerkblad@hervormdzwartsluis.nl.

Indien u zich wilt abonneren kunt u contact opnemen met dhr. W. Schaart Klein Lageland 34, telefoon 3866692 of 0527-231390. Per mail kan ook naar info@warenhuiskuinre.nl. De kosten bedragen EUR 22,50 per jaar als er een automatische incasso wordt afgegeven en EUR 27,50 per jaar als u een factuur wenst te ontvangen.