Consistorie

Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen en de predikant en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijke voor de pastorale werkzaamheden. Hierbij moeten we denken aan huisbezoek, ouderenbezoek, ziekenbezoek, catechese enz.

PREDIKANT

Naam Telefoon e-mail
Ds. A. Bloemendal  038-3379590 predikant@hervormdzwartsluis.nl

OUDERLINGEN

Naam Wijk / functie Telefoon e-mail
Dhr. E.A. Knoeff voorzitter 038-3867131 e.a.knoeff@kpnmail.nl
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
mevr. J. Mooiweer  notulist   j.mooiweer@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. T. Poortvliet-Nowee wijk 1 038-3868012 tinynowee@hotmail.com
Mevr. J. de Vries-Ziel wijk 2A 038-3866648 jenny.de.vries@home.nl
Vacant wijk 2B - -
Mevr. A. Oosterhaven wijk 3 - gackkoning@hotmail.com
Dhr. J. Lok wijk 4 038-3868314 jac.lok@planet.nl
Mevr. A.G. Santbergen-Harsevoord wijk 5 038-3868199 info@alidasantbergen.com
Mevr. E. Mosman wijk 6 - esther.mosman@ziggo.nl
Vacant Frion-Klampe    
Dhr. J.G. Gräfe jeugd 038-3866048  grafe@ziggo.nl 
Mevr. H.L. Scholten-Post jeugd 038-3866120 hetty1972@home.nl