Moderamen

Het moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraadsvergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn en het afhandelen van formele en administratieve zaken die geen uitstel gedogen. Het moderamen is dus een soort dagelijks bestuur van de plaatselijke gemeente.

Naam Functie Telefoon e-mail
Dhr. E.A. Knoeff voorzitter 038-3867131 e.a.knoeff@kpnmail.nl 
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. H. Kappers assessor/2e scriba 038-3866753 hkappers@xs4all.nl
Mevr. N. Mooiweer-Emmink   06-48349243 nies.me@home.nl
Dhr. N.J.T. Mooiweer   038-3868176 n.mooiweer@kpnplanet.nl