Het Hervormd Jeugdwerk "Connected in Christ" wil alle jeugd van Zwartsluis een plek bieden om in aanraking te komen met het Christelijk geloof.
Om dit in te vullen worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kinderkerk
kindernevendienst waar de kinderen in een onderbouwgroep (4-8 jr) en een bovenbouw groep (8-11 jr) uitleg krijgen.

Jeugdkerk
Kindernevendienst voor de wat oudere jeugd.

Club
Een maandelijkse samenkomst op de vrijdagavond (8-14jr) waar een activiteit gekoppeld wordt aan een Christelijk onderwerp.

Catechese
Het doel van de catechese is om in een ontspannen sfeer met onze jongeren (vanaf groep 8) over het geloof te praten. Met de jongeren wordt gesproken over wat het voor hen betekent om in deze tijd in God te geloven en om bij de gemeente van de Here Jezus te horen.

Begin september heeft de jeugd hun nieuwe collectedoel gekozen: De voedselbank.

Young Believe
Dit zijn jeugddiensten in de avond samen met Gereformeerde kerk. Op dit moment is de frequentie 4x per jaar.

Om deze activiteiten te bekostigen worden er 2 vaste acties gevoerd.
Het oud papier en de knieperties actie.

Wil je helpen bij de bovenstaande activiteiten neem dan contact op met de jeugdouderlingen.
Bekijk ook eens onze Facebook pagina.