Gebruik & verhuur

Wilt u voor een vergadering of een andere bijeenkomst (zoals een verjaardag) gebruik maken van 't Trefpunt en/of de kerk dan kunt u deze reserveren bij ouderling-kerkrentmeester J. Kisjes, Museumlaan 22 te Zwartsluis. Zijn telefoonnummer is: 038-3866221 en zijn e-mail adres: j.kisjes2@kpnplanet.nl

Op het bord in de hal van 't Trefpunt kunt u zien welke ruimte voor u gereserveerd is.

Tijdens het winterseizoen zorgen kerkrentmeesters, notabelen en kosters bij toerbeurt gedurende een week voor het openen en afsluiten van 't Trefpunt en/of de kerk.
Wij verzoeken u vriendelijk de ruimte of zaal na afloop op te ruimen en het vaatwerk af te wassen.

Voor het gebruik van onze kerkelijke gebouwen door eigen geledingen worden (uiteraard) geen kosten in rekening gebracht. Voor gebruik door anderen of ten behoeve van een rouw- of trouwdienst worden wel kosten berekend.

Tarieven kerkelijke gebouwen en diensten:

1 Verhuur kerk Tarief gemeentelid Tarief overig/geen lid
A

Kerk per dagdeel

€ 220,00 € 285,00 
B

Kerk per dag

 € 325,00 € 425,00 
Gebruik orgel  € 85,00 € 110,00

 

2 Verhuur 't Trefpunt Tarief gemeentelid Tarief overig/geen lid
A

Grote zaal per dagdeel

€ 115,00 € 150,00 
B

Grote zaal per dag

 € 170,00 € 225,00 
Kleine zaal per dagdeel  € 55,00 € 75,00
D Kleine zaal per dag € 80,00 € 100,00
E Koffie per kop € 1,00 € 1,50

 

3 Huwelijksinzegening Tarief gemeentelid Tarief overig/geen lid
A

Trouwdienst in kerk onder verantwoordelijkheid eigen gemeente
(inclusief predikant, gebruik orgel, organist, koster, klokluiden, gebruik kerkgebouw)

€ 320,00 € 420,00 
B

Trouwdienst in kerk onder verantwoordelijkheid andere gemeente
(inclusief gebruik orgel, organist, koster, klokluiden, gebruik kerkgebouw)

 € 200,00  
Trouwdienst elders onder verantwoordelijkheid eigen gemeente met eigen predikant
(inclusief predikant, exclusief organist, binnen een straal van 100 km vanaf Zwartsluis
 € 225,00  

 

4 Uitvaart Tarief gemeentelid Tarief overig/geen lid
A

Rouwdienst in de kerk en gebruik 't Trefpunt
(inclusief predikant, gebruik orgel, organist, koster, gebruik kerkgebouw en 't Trefpunt)

€ 300,00 € 390,00 
B

Rouwdienst in 't Trefpunt
(inclusief predikant, gebruik orgel, organist, koster, gebruik Trefpunt)

 € 275,00  € 360,00
Rouwdienst in aula, crematorium of elders
(inclusief predikant, exclusief organist, binnen een straal van 100 km vanaf Zwartsluis) 
 € 225,00  € 295,00
D  Klokluiden  € 50,00  € 50,00

Dagdeel
Voor de verhuur is de dag ingedeeld in de volgende dagdelen: ochtend (9.00-12.30 uur), middag (13.30-17.00 uur) en avond (19.30-23.00 uur).

Gemeentelid
Degene die in de ledenadministratie van de Hervormde Gemeente Zwartsluis als AKTIEF lid staat ingeschreven.

Eigen organist
Bij gebruikmaking van de diensten van een eigen organist wordt een bedrag à €65,00 op het tarief 3a, 3b, 4a en 4b in mindering gebracht.

Het College van Kerkrentmeesters is bevoegd in voorkomende situaties gemotiveerd van de tarieven af te wijken.