Heilig avondmaal
Avondmaal service

Vijf maal per jaar, waaronder op Goede Vrijdag, wordt in onze gemeente het Heilig avondmaal gevierd. Op de vrijdagavond, voorafgaand aan de avondmaalszondag wordt in wooncentrum De Schans eveneens het Heilig avondmaal gevierd. In geval van ernstige ziekte is het tevens mogelijk om huisavondmaal  te vieren. Neemt u hiervoor contact op met de predikant of de ouderlingen.