Tienergroepen

Jongeren vanaf een jaar of 10,11 komen bij elkaar in een groep van maximaal zes personen, onder leiding van één of twee mentoren.
Datgene wat wezenlijk was voor de catechisatie, blijft natuurlijk ook in de Tienergroepen. We willen de jongeren van de gemeente voorgaan in het volgen van de Here Jezus. Daarom gaan we met hen in gesprek over het geloof, met het verlangen dat ze zelf leerling van Jezus worden. We maken hiervoor gebruik van methodes die door JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) worden aangeboden.
Meer weten en/of aanmelden? Neem contact op met een jeugdouderling of met de dominee.

Groep 1; Familie Oosterhof
Groep 2 ; Dominee Bloemendal

Je kunt hier het opgaveformulier downloaden.