Wijkteams

Sind september 2022 werken we in de Hervormde gemeente met wijkteams. Een wijkteam is een team van een aantal mensen waarbij de wijkteamcoördinator de taken coördineert. Elk wijkteamlid heeft een aantal adressen onder zijn of haar hoede en vormt het eerste aanspreekpunt voor een gemeentelid. Er zijn 9 wijkteams gevormd. Voor de wijkindeling zie de pagina wijkindeling. De wijkteams voeren de taken van de voormalige HVD en de wijkmedewerkers uit.  Binnen een wijkteam willen we zo flexibel mogelijk zijn.  Voor meer details klik hier om de uitgebreide informatie te bekijken. Elk wijkteamlid kan via de wijkteamcoördinator de hulp van een diaken of ouderling inroepen.