Leiding

Deze pagina is specifiek voor mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk als vrijwilliger.

Het beleid van het jeugdwerk is vastgelegd in het beleidsplan. Het kan hier gedownload worden.

Declaraties kunnen ingediend worden via het declaratiefomulier.
Klik hier om dit te downloaden. Indienen kan bij een jeugdouderling of de penningmeester.