Waar staan wij voor

De missie, visie en het beleid van de Hervormde Gemeente Zwartsluis zijn vastgelegd in het bijgaande beleidsplan 2017-2020 .

"Samen in de naam van Jezus "