Waar staan wij voor

De missie, visie en het beleid van de Hervormde Gemeente Zwartsluis zijn vastgelegd in het bijgaande beleidsplan 2021-2024 . De genoemde bijlagen zijn op te vragen bij de scriba.

"Samen in de naam van Jezus "