Ouderling Kerkrentmeesters

Het werk van het college van kerkrentmeesters
Het uitgangspunt voor het werk van het college van kerkrentmeesters is het beheren van de stoffelijke bezittingen (gebouwen, inventaris etc.) van onze gemeente en het er op toezien dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en blijven om het gemeentewerk te kunnen uitvoeren. Tevens vormt het college de rechtspersoon van de plaatselijke gemeente. Het college wordt bijgestaan door de Kerkrentmeesters die een adviserende rol heeft.

BANKREKENING
NL10RABO0373734085
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Zwartsluis


RSIN
002.647.047


COLLEGE VAN OUDERLING KERKRENTMEESTERS

Naam Functie Telefoon e-mail
Dhr. J.A. Heite voorzitter   bheite@kpnmail.nl
vacant secretaris    
Mevr. J. Pieffers penningmeester   penningmeester@hervormdzwartsluis.nl
Dhr. J. Kisjes gebouwen 038-3866221 j.kisjes2@kpnplanet.nl

 

COMMISSIE VAN KERKRENTMEESTERS

Naam Telefoon e-mail
Dhr. M.J. Schoonewelle 038-3868064 schoonewelle1@kpnplanet.nl
Dhr. J. Kisjes 038-3866221 j.kisjes2@kpnplanet.nl 
Dhr. J. Kruimer 06-22611867 kruimer_bergema@hotmail.com
Dhr. A. Groen 06-12097861 andrephgroen@gmail.com
Dhr. C.W. v. Dalfsen 06-18677494 c.vandalfsen@outlook.com