Gemeente

In dit menu vindt u informatie over onze gemeente:

Waar staan wij voor
De missie, visie en het beleidsplan

Predikanten
Een stukje historie over de predikanten en de predikantenlijst

Wijkteams en de Wijkindeling
De indeling van de gemeente en de bijbehorende ambtsdragers

Kerkblad
Kopy aanleveren, verschijning en abonnement

Boekencommissie
Activiteiten en leden

KIZ
Activiteiten en leden

Koffiebrigade
Informatie en leden

Mixed
Informatie

ANBI diaconie
De ANBI transparantie gegevens van de diaconie

ANBI kerk
De ANBI transparantie gegevens van de kerk

Agenda
Overzicht van de geplande activiteiten

Nieuws
Overzicht met wetenswaardigheden