Boekencommissie

Binnen de gemeente was er een boekencommissie actief die eenmaal per jaar tijdens de evenementen Sleepbootdagen of Zwartsluis onder Zeil een verkoopdag hielden. De opbrengst was bestemd voor verschillende goede doelen in en om de kerk.

Helaas heeft het voorbestaan, ondanks de grote inzet van ondergenoemde gemeente leden, geen doorgang kunnen vinden.

Onze dank gaat uit naar alle kopers van boeken tijdens de boekenmarkten van de afgelopen jaren en natuurlijk de gemeente leden welke de afgelopen jaren hun inzet hebben getoond om de boekenmarkten mogelijk te maken.