Consistorie

Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen en de predikant en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijke voor de pastorale werkzaamheden. Hierbij moeten we denken aan huisbezoek, ouderenbezoek, ziekenbezoek, catechese enz.

PREDIKANT

Naam Telefoon e-mail
Ds. A. Bloemendal  038-3379590 predikant@hervormdzwartsluis.nl

OUDERLINGEN

Naam Wijk / functie Telefoon e-mail
vacant voorzitter    
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
vacant notulist   notulist@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. J. de Vries-Ziel   038-3866648 jenny.de.vries@home.nl
Mevr. A. Oosterhaven     gackkoning@hotmail.com
Dhr. A.C. van Dijk     oscar@vanderhoek-partners.nl
Mevr. A.G. Santbergen-Harsevoord   038-3868199 info@alidasantbergen.com
Mevr. T. Poortvliet-Nowee     tinynowee@hotmail.com
Mevr. H.L. Scholten-Post jeugd   hetty1972@home.nl