Consistorie

Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen en de predikant en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijke voor de pastorale werkzaamheden. Hierbij moeten we denken aan huisbezoek, ouderenbezoek, ziekenbezoek, catechese enz.

PREDIKANT

Naam Telefoon e-mail
Ds. A. Bloemendal  038-3379590 predikant@hervormdzwartsluis.nl

OUDERLINGEN

Naam Wijk / functie Telefoon e-mail
Mevr. P.J. Schoonewelle-in ‘t Veld voorzitter   voorzitter@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. A.G. van Eijken-Hulsman     avaneijken@home.nl
Mevr. S. Slurink     sanneslurink@hotmail.coml
Mevr. A. Oosterhaven notulist   gackkoning@hotmail.com
Dhr. A.C. van Dijk     oscar@vanderhoek-partners.nl
Dhr. T. Elken     t.elken@hotmail.com
Mevr. T. Poortvliet-Nowee     tinynowee@hotmail.com
vacant jeugd