Consistorie

Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen en de predikant en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijke voor de pastorale werkzaamheden. Hierbij moeten we denken aan huisbezoek, ouderenbezoek, ziekenbezoek, catechese enz.

PREDIKANT

Naam Telefoon e-mail
Ds. A. Bloemendal  038-3379590 predikant@hervormdzwartsluis.nl

OUDERLINGEN

Naam Wijk / functie Telefoon e-mail
Dhr. E.A. Knoeff voorzitter 038-3867131 e.a.knoeff@kpnmail.nl
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
mevr. J. Mooiweer  notulist   j.mooiweer@hervormdzwartsluis.nl
Vacant wijk 1 -  
Mevr. J. de Vries-Ziel wijk 2A 038-3866648 jenny.de.vries@home.nl
Vacant wijk 2B - -
Mevr. A. Oosterhaven wijk 3 - gackkoning@hotmail.com
Dhr. J. Lok wijk 4 038-3868314 j.lok18@outlook.com
Mevr. A.G. Santbergen-Harsevoord wijk 5 038-3868199 info@alidasantbergen.com
Vacant wijk 6 -  
Vacant Frion-Klampe    
Vacant jeugd    
Mevr. H.L. Scholten-Post jeugd   hetty1972@home.nl