Consistorie

Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen en de predikant en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijke voor de pastorale werkzaamheden. Hierbij moeten we denken aan huisbezoek, ouderenbezoek, ziekenbezoek, catechese enz.

PREDIKANT

Naam Telefoon e-mail
Vacant    

OUDERLINGEN

Naam Wijk / functie Telefoon e-mail
Mevr. P.J. Schoonewelle-in ‘t Veld voorzitter   voorzitter@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 / 06-20901239 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. A.G. van Eijken-Hulsman     avaneijken@home.nl
Mevr. S. Slurink     sanneslurink@hotmail.coml
Mevr. A. Oosterhaven notulist   gackkoning@hotmail.com
Dhr. A.C. van Dijk     oscar@vanderhoek-partners.nl
Dhr. T. Elken     t.elken@hotmail.com
Mevr. T. Poortvliet-Nowee     tinynowee@hotmail.com
Mevr. Anja Bos Schans 0620286841 bosje26@gmail.com
Mevr. M. van Dalfsen-Lindeboom jeugd    
Mevr. T.E. Kikkert-van der Linde jeugd