Moderamen

Het moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraadsvergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn en het afhandelen van formele en administratieve zaken die geen uitstel gedogen. Het moderamen is dus een soort dagelijks bestuur van de plaatselijke gemeente.

Naam Functie Telefoon e-mail
Mevr. P.J. Schoonewelle-in ‘t Veld  voorzitter   voorzitter@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. A. Kisjes-Everts 1e scriba 038-3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl
Mevr. M.A.L. Breunese  notulist   notulist@hervormdzwartsluis.nl
Dhr. W.J. van Dalfsen     voorzitterdiaconie@hervormdzwartsluis.nl
Dhr. B. Heite     bheite@kpnmail.nl
vacant     jeugdouderling@hervormdzwartsluis