Gebruik & verhuur

Wilt u voor een vergadering of een andere bijeenkomst (zoals een verjaardag) gebruik maken van 't Trefpunt en/of de kerk dan kunt u deze reserveren bij ouderling-kerkrentmeester J. Kisjes, Museumlaan 22 te Zwartsluis. Zijn telefoonnummer is: 038-3866221 en zijn e-mail adres: j.kisjes2@kpnplanet.nl

Op het bord in de hal van 't Trefpunt kunt u zien welke ruimte voor u gereserveerd is.

Tijdens het winterseizoen zorgen kerkrentmeesters, notabelen en kosters bij toerbeurt gedurende een week voor het openen en afsluiten van 't Trefpunt en/of de kerk.
Wij verzoeken u vriendelijk de ruimte of zaal na afloop op te ruimen en het vaatwerk af te wassen.

Voor het gebruik van onze kerkelijke gebouwen door eigen geledingen worden (uiteraard) geen kosten in rekening gebracht. Voor gebruik door anderen of ten behoeve van een rouw- of trouwdienst worden wel kosten berekend.

Tarieven kerkelijke gebouwen en diensten:

Uitvaart / Huwelijk
Niet Leden
 
Leden (20% korting)
Organist € 78   € 65 
Gebruik orgel € 48 eigen organist € 40
Trefpunt € 135 Grote zaal per dagdeel € 108
Trefpunt € 200 Grote zaal per dag € 160
Trefpunt € 72 Kleine zaal per dagdeel € 60
Trefpunt € 102 Kleine zaal per dag € 85
Kerk € 260 per dagdeel € 160
Kerk € 420 per dag € 265
Trefpunt Grote zaal + Kerk nvt per dagdeel € 220
Trefpunt Grote zaal + Kerk nvt per dag € 350
Koster € 54 per dienst € 45
Gebruik beamer € 48 enkel de apparatuur € 40
Beamer incl. bediening € 78   € 65
Klokluiden € 60   € 50
Koffie € 1,50   € 1,25
Predikant € 150   -
Kosten Liturgie    voor eigen rekening  

Dagdeel
Voor de verhuur is de dag ingedeeld in de volgende dagdelen: ochtend (9.00-12.30 uur), middag (13.30-17.00 uur) en avond (19.30-23.00 uur).

Gemeentelid
Degene die in de ledenadministratie van de Hervormde Gemeente Zwartsluis als AKTIEF lid staat ingeschreven.

Het College van Kerkrentmeesters is bevoegd in voorkomende situaties gemotiveerd van de tarieven af te wijken.