Preekstoel

Blikvanger in de kerk is de rijk versierde preekstoel. De benodigde gelden voor het maken van de nieuwe preekstoel in 1683 werden voor het overgrote deel verkregen door het houden van een inschrijving waarvan nog notities bewaard zijn gebleven. Enkele hiervan: “George Charle Gustavus Timmerman belooft tot de nieuwe predichstoel in de kerk aan de Swarte Sluys de somma van 12 gulden en 12 stuivers” en “Ick, P. Sandra, beloove en neeme aen de predickstoel van de Swartesluys te vereeren acht silveren ducatons”, waarbij wordt aangetekend “Den 3den september 1683”. Deze Sandra was destijds de schout van Wanneperveen. En als derde: Timannus Arnholt Molineus belooft tot de nieuwe Predickstoel in de Kerk van Swartesluijs 4 silveren ducatons. Met een andere hand staat erbij geschreven “dese summa is betaelt”.


De maker van de preekstoel is onbekend hoewel er sterke vermoedens zijn dat het houtsnijder Hermannus van Arnhem moet zijn geweest. Deze vakman woonde en werkte in Zwolle tussen 1648 en 1708 en vervaardigde onder meer het houtsnijwerk voor het Vrouwenhuis in Zwolle. Dit werk van Van Arnhem vertoont opvallend veel gelijkenis met het houtsnijwerk aan de Sluziger preekstoel.