Nieuws

Kerkdienst 15 mei

Geschreven op

Zondag 15 mei om 10 uur in de Hervormde kerk: Pasen in het Oude Testament. Asaf zingt: al gaat mijn hele bestaan de afgrond in, dan nog vind ik mijn geluk in God. Welkom! Thuis is de dienst mee te beleven via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/253 Lees meer »

Status wijkteam

Geschreven op

Wijkteams: Waar staan we en hoe nu verder? Om uit te leggen waar we staan een korte terugblik op de stappen tot nu toe. Binnen de kerkenraad is er in 2020 al nagedacht over taakgroepen. Door het instellen van taakgroepen voor bepaalde taken willen we de belasting van de a... Lees meer »

Jeugdkerk 15 mei

Geschreven op

Zondag 15 mei is er weer Jeugdkerk, we gaan het hebben over pesten. Werd Jezus ook wel eens gepest? Jezus Zelf wordt ook pijn gedaan, gekwetst. Door Zijn eigen volksgenoten wordt Hij dwarsgezeten. Terwijl Hij Zich van geen kwaad bewust is, wordt Hij in Zijn gezicht geslag... Lees meer »

15 mei , voorstelling Etty Hillesum

Geschreven op

Bijzondere kerkdienst staat in het teken van indrukwekkende voorstelling ‘Etty Hillesum’ De avonddienst op zondag 15 mei krijgt een speciaal karakter. Op verzoek van en onder leiding van de lokale 4 mei-commissie wordt in deze dienst de bijzondere en indrukwekkende muziek... Lees meer »

Zondag 1 mei

Geschreven op

Zondag 1 mei om 10 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis: twee weken na Pasen zingen we nog steeds met blijdschap dat Jezus leeft. Nogal logisch, want dat blijft de kern van het evangelie: Jezus is Heer. Dat belijden we met de mond en geloven we met het hart. Lees meer »

Verslag jeugdkerk 17 april

Geschreven op

Afgelopen zondag was het weer een gezellig en leerzame samenzijn bij jeugdkerk. We hebben het gehad over “wijs op levens reis”. Het boek Spreuken, waar allemaal wijze spreuken in staan hebben we erbij gepakt. Daa Lees meer »

Eerste Paasdag

Geschreven op

'Wil ons in het vroege licht verschijnen, als de nacht nog om ons hangt. Doe de nevel van de vrees verdwijnen, die ons droeve hart bevangt. Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, in geloof en ongeloof tezamen: dat wij zien door tranen heen, Opgestane, U alleen! Lees meer »

Goede Vrijdag

Geschreven op

Vrijdag 15 april: om 19.30 uur komen we samen in de Hervormde Kerk. We lezen het evangelie en vieren het avondmaal. We laten het wonder van Gods liefde tot ons doordringen. God houdt van u, van jou en van mij, met een liefde die nooit ophoudt en die uiteindelijk alles ove... Lees meer »

Palmpasen - 10 april

Geschreven op

Dominus Flevit - de kapel op de Olijfberg, op de plaats waar Jezus huilde om Jeruzalem. Dat huilen ziet op zijn bewogenheid over mensen. Zou je niet huilen als je de beelden ziet van de oorlog, in Jeruzalem in het jaar 70, in Oekraïne in het jaar 2022? Blijft het bij huilen? Lees meer »

Collectemunten

Geschreven op

We stoppen met de uitgifte van collectemunten op de eerste dinsdag van de maand in het Trefpunt. M.i.v. april 2022 starten wij met een nieuwe wijze van de uitgifte van collectemunten. U kunt uw collectemunten bestellen bij Ton Poortvliet tel 038 3868012 of via mailadres t... Lees meer »