LHBT overzicht

Na een uitgebreid proces van bezinning in kerkenraad en gemeente heeft de kerkenraad in november 2021 een standpunt ingenomen wat betreft LHBT, d.w.z. het accepteren en zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.
De volgende vragen werden door ieder kerkenraadslid beantwoord:
1. Kunnen wij een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht accepteren?
2. Vinden wij dat deze relatie in de kerk gezegend mag worden?
3. Vinden wij dat deze relatie dan ook een huwelijk mag worden genoemd?
De kerkenraad heeft met overgrote meerderheid de vragen 1 en 2 met JA beantwoord.
Bij vraag 3 volgen we de huidige kerkorde en zullen het nog geen huwelijk noemen. Mocht de synode van de Protestantse Kerk hierover een nieuw besluit nemen, dan kunnen wij deze desgewenst overnemen.

Dit standpunt is ook zichtbaar op de website van Wijdekerk

Voorafgaand aan dit besluit zijn er artikelen ter bezinning gepubliceerd:
De 5 delen zijn nu ook via de website beschikbaar.

Deel 1 - inleiding

Deel 2 - hoe weten we de wil van God?

Deel 3 - relevante bijbelteksten

Deel 4 - zegenen van relaties

Deel 5 - over huwelijk en relatie in liefde en trouw