Uitnodiging vriendendienst

Als God zwijgt,

We kunnen soms weleens denken dat God ons niet hoort,
dat de hemel gesloten lijkt, dat bidden ‘niet werkt’.
Wat kun je je dan eenzaam voelen,
je mist de connectie met God maar ook met je omgeving.
Om je heen zijn mensen die vertellen van hun ervaringen met God, ben jij dan de enige die geen antwoord krijgt op je bidden? De enige die niets van Hem hoort of ervaart?
Je kan er depressief van worden, moedeloos. Je zou het uit willen schreeuwen, schreeuwen naar een hemel die van koper lijkt.
Dat mag! Je mag je wanhoop uitschreeuwen! Als je echt alles hebt verteld, dan is je weerstand gebroken, dan mag je stil worden en luisteren.
In de bijbel lezen we van David, hij schreeuwt het uit, laat zijn twijfels en boosheid luidkeels horen aan God. Maar hoort God hem wel? David was toch iemand die veel contact had met God? Ook hij twijfelde.
We lezen van Job, hij wil niet meer bidden. Alles is hem afgenomen en hij is ziek. Job is heel eerlijk naar God en naar zijn vrienden. ‘Wat heeft het voor nut om nog te bidden?’ schreeuwt Job.

De Here Jezus bidt in de hof van Getsemane.
Alleen,
Vrienden die in slaap gevallen zijn.
Eenzaam lijdend, ten hemel schreiend,
een hemel die gesloten lijkt. Het werd stil..... doodstil.
Op Goede vrijdag leek de hemel gesloten, de zon kon zelfs niet meer schijnen en aan het kruis schreeuwt onze Heer het uit: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten?’

In de Vriendendienst van 26 maart hoopt Sarianne van Dalen te spreken over het thema: Als God zwijgt? Hoe kan je het dan volhouden? Heeft het dan wel zin om te bidden?

Als je zelf niet kunt bidden, als de hemel gesloten lijkt. Dan mag je weten dat anderen voor je bidden, je mag het hen ook vragen. Deel je zorgen en twijfels met anderen je zult zien dat je niet alleen bent. Wanneer je voelt dat iemand in je omgeving het zwaar heeft bidt dan ook voor hem, zeg dat je voor haar bidt. Want een echte vriend brengt zijn of haar vrienden aan de voeten van Jezus.

Van harte welkom in deze Vriendendienst, waar we God lof willen brengen in ons lied, waar we bidden voor elkaar, voor ons dorp en de wereld. Wees welkom en neem een vriend of vriendin mee.


Naar het overzicht