Bezinning rondom LHBT

In het najaar van 2019 hebben we een gemeenteavond gehad over LHBT. We hebben u toen beloofd dat er een vervolg zal komen. Daarom is er de afgelopen tijd in Onderweg regelmatig informatie verschenen over dit onderwerp.

De 5 delen zijn nu ook via de website beschikbaar.

Deel 1 - inleiding

Deel 2 - hoe weten we de wil van God?

Deel 3 - relevante bijbelteksten

Deel 4 - zegenen van relaties

Deel 5 - over huwelijk en relatie in liefde en trouw

Als dit vragen bij u oproept, horen we dat graag. Als gemeente zoeken we naar een weg om op de juiste manier hiermee om te gaan. De kerkenraad geeft leiding aan dit proces, maar als gemeenteleden zijn we er allemaal bij betrokken. Dus aarzel niet te reageren: stel de vragen die u hebt en geef uw mening over wat u hier leest. U kunt uw reactie sturen naar een van de mensen van de werkgroep die door de kerkenraad is aangesteld om dit proces te begeleiden. De werkgroep bestaat uit Jos Gräfe, Afke Oosterhaven, Esther Mosman en Adri Bloemendal. Alle reacties nemen we mee voor de bezinning in de kerkenraad. Uiteindelijk willen we ook tot een standpunt komen met betrekking tot de vraag: als twee mensen een homoseksuele relatie in liefde en trouw aangaan, willen we als gemeente hun de mogelijkheid bieden om deze relatie te laten zegenen of niet? Daarvoor zal op de gemeenteavond van 21 oktober 2020 dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.

Naar het overzicht