Zondag van de voleinding

24 november is de zondag van de voleinding. 

We noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. 

We herdenken met dankbaarheid hun leven, in het licht van de opgestane Heer. 

Door Hem is er troost en uitzicht. 

Om 10.00 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis. 

WELKOM

Naar het overzicht