Zondag 23 augustus

Stel je voor: in de buurt van Zwartewatersklooster ligt een schat verborgen. De schat is voor wie hem vindt. Zou jij op zoek gaan?

Zondag 23 augustus om 10 uur in de Hervormde Kerk te Zwartsluis: Jezus vertelt een verhaal over een schat in een akker (Matteüs 13 vers 44).
Het gaat om de schat van het Koninkrijk van God - ook door jou te vinden!

Volgens de richtlijnen rondom het coronavirus mogen er maximaal 100 mensen in de kerk komen. Daarom nodigen we alle gemeenteleden uit waarvan de achternaam begint met een van de letters van het eerste deel van het alfabet: A tot en met K.
Verder kan iedereen meeluisteren en meekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/253

 

Naar het overzicht