Welkom ds. A. Bloemendal

In een volle kerk is ds. A. Bloemendal zondagmiddag 26 maart 2017 aan de Hervormde Gemeente van Zwartsluis verbonden.
De bevestiging vond plaats door de consulent ds. H.J.H. Pap uit St. Jansklooster.
De kerkelijke gemeente heeft na ruim 2 jaar weer een eigen herder en leraar.
Na het ja - woord door de predikant en het bevestigen van dat woord eveneens door de gemeente, zong de muziekgroep Mixed de predikant toe met het mooie lied : Zegen hem.
Dit lied werd daarna door de gemeentezang onderstreept met het zingen van "Samen in de Naam van Jezus ".
Als tekst voor de intrede preek koos ds. Bloemendal woorden uit Efeziërs 3 : 14 - 21:
"Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader".
Met verschillende beelden deelde ds. Bloemendal de liefde van God de Vader in Jezus Christus met de gemeente om samen, ieder op en met haar/zijn eigen mogelijkheden de gemeente verder te dienen en te bouwen.
Wij mogen door onze gezamenlijke arbeid God de eer brengen, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

De voorzitter van de kerkenraad heette de familie Bloemendal hartelijk welkom en sprak de wens uit dat de predikant onder Gods Zegen met vreugde zijn arbeid in Zwartsluis mag verrichten.
Een woord van dank was er voor de consulent ds. Pap, de pastoraal werker mevrouw Boomsma, de catecheet, de heet Voogd en de leden van de beroepingscommissie.
Vervolgens allen die op welke wijze dan ook hun medewerking hebben verleend aan deze mooie en bijzondere dienst, werden ook bedankt.
Zowel na afloop van de dienst in de kerk als later in het Trefpunt kon het echtpaar Bloemendal met een handdruk en een woord worden verwelkomd.
De gasten in het Trefpunt hebben ruimschoots de gelegenheid gekregen met elkaar te spreken en om na een lichte maaltijd huiswaarts te keren.

Wij mogen met dankbaarheid terug kijken op deze fijne zondagmiddag.

Namens de kerkenraad,
E.A.Knoeff

Naar het overzicht