Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste adres.

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er voor de manier waarop mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept u zich in deze wereld van geloof en theologie op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur.

De cursus TVG is al veertig jaar een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 17 plaatsen aangeboden. De cursisten komen echter lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus weten te vinden en te waarderen. Ieder is dan ook welkom! De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland € 250,- per lesjaar. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 15 september 2020 te Kampen, indien de Corona-maatregelen het toelaten.

U kunt een informatieavond over deze cursus te Kampen bezoeken op donderdag 2 juli en dinsdag 1 september, beide keren vanaf 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16, Kampen. Dat is ook de plaats waar de cursus wordt gegeven. Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.

Kijk op www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor meer informatie over de cursus te Kampen. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.

Naar het overzicht