Verslag Wijkteam avond 31 mei

Tijdens de tweede wijkteamavond hebben we het plan voor de wijkteams nogmaals toegelicht. De informatievoorziening is een punt wat we nog goed moeten gaan regelen. Per wijkteam willen we hiervoor in ieder geval een contactpersoon aanstellen. Ook maken we een overzicht van de taken van het team.
De wijken zijn bepaald zodat elke wijk 40 tot 60 adressen heeft. Op 9 tafels hebben we de kaart en de lijsten neergelegd. Per wijkteam konden mensen zich aanmelden en namen noteren van mensen die we nog kunnen vragen.


Er hebben zich 32 mensen aangemeld om mee te draaien (werken) in de wijkteams. En we hebben 18 namen genoteerd die persoonlijk benaderd worden. Wijk 3 en 6 zijn reeds volledig ingevuld. Voor wijk 4 en 8 hebben we echt nog mensen nodig.
Komende maand worden de mensen gevraagd die genoemd zijn. Daarna nemen we het besluit of we in september kunnen starten met de wijkteams.
Al met al een goede avond waarbij er duidelijk energie en enthousiasme is om dit plan tot stand te brengen.
Het pilotteam

Naar het overzicht