Verslag Jeugdkerk zondag 17 november

Aanmoedigen daar ging het zondag 17 november over bij Jeugdkerk.
Bij Mattheus 12 vers 37 lazen we dat God als een rechter oordeelt over je daden en woorden. Paulus geeft in Efeziers 4 vers 29 aan het dus een opdracht is om de juiste woorden te spreken zodat het geloof versterkt wordt.

We oefenden dagelijkse zaken van de jeugd met het uitspelen van -doen-alsof situaties.
Wanneer breng je in je dagelijkse situatie woorden die de ánder kansen geeft? Wanneer kun je woorden en daden zien als aanmoediging?
Klaag je mee of zoek je naar een andere ingang? Hoe doe je dat dan?

Conclusie: het blijft een uitdaging om elkaar te bereiken in het zoeken van kansen. Helaas verbindt het klagen over makkelijker, dan het vinden van nieuwe kansen. Maar het is zoals Paulus zegt onze opdracht om als Christen op zoek te gaan naar de juiste woorden/daden. Of het voldoende is, zal God zelf aan het eind beoordelen.

Mededelingen:
1. Jeugdkerk zal samen met dominee en jeugdouderling de Gezinsadventsdienst van 8 december a.s. voorbereiden. Aan de jongeren kan gevraagd worden om actief aan de dienst mee te werken. Mocht uw zoon/dochter benaderd worden, stimuleert u dan de actieve bijdrage. Jongeren geven aan dat ze sneller -nee- zeggen, als ouders geen stimulerende rol spelen. Het versterkt de binding met de gemeente als jongeren gewend zijn aan het samen verantwoordelijk zijn.
2. Aan de jongeren zal eind januari gevraagd worden om mee te helpen met kniepertjes bakken. Ook hierbij vanuit ouders graag een stimulerende rol om als jongere tóch deel te nemen aan deze gezamenlijke gemeente activiteit.

 

Naar het overzicht