Verslag jeugdkerk 20 november

Op zondag 20 november 2022 hebben we weer Jeugdkerk gehad, hier hebben we gesproken over het verhaal van Job.
Rijk en arm wat is dat eigenlijk? Dat was de centrale vraag.
Rijkdom begint met het kennen van God en zijn karakter. Hij is de Schepper van alles en als je er goed over nadenkt is het wel heel bijzonder dat Hij contact met jou wil. Vanwege wie Hij is, wil je Hem volgen en gehoorzamen. En als we Hem volgen en gehoorzamen zal hij ons rijkelijk zegenen. Die volgorde is belangrijk: focus op God en niet op rijkdom.
Ook hebben we het gehad over armoede in jouw omgeving , hoe herken/zie je dit en wanneer begin je er een gesprek met diegene over. Kan jij bijvoorbeeld iets voor een ander betekenen.
Volgende Jeugdkerk op zondag 15 januari 2023, alle jeugd tussen 12 en 17 jaar van harte welkom.

Naar het overzicht