Verslag jeugdkerk 19 november

Afgelopen zondag 19 november 2017 ontmoette de jeugd van onze gemeente elkaar weer tijdens Jeugdkerk. Het thema was: Wie is de Christen? Fijn dat er 8 jongeren aanwezig waren.

Lucas 20: 20 tot 26 stond centraal. Vers 25 was de kern van het hoofdstuk. Wat zegt Jezus over de ware Christen n.a.v. de strikvraag wie te gehoorzamen de keizer óf God?
Jezus zegt in vers 25 (vrij vertaald):
Geef aan God dát wat aan Hem toebehoort. Het gaat om je ziel, je hart.
Dat wat hoort bij de wereld, is voor God niet van belang. Het geld van de keizer mag je met een gerust hart aan de keizer geven.
Door -ja- te zeggen tegen God, behoor je Hem toe. Je wilt een relatie met Hem en mag jezelf Christen noemen. De ware Christen onderscheidt zich echter doordat hij er niet alleen over praat. In zijn daden wordt de Christen herkenbaar: écht beelddrager van God.

N.a.v. ons collectedoel proberen we met onze jeugd daar inderdaad verschil in te maken.
De diaconie zal namens de kerken meehelpen met het ophalen van producten voor De Voedselbank. Op zaterdag 2 december zal men actief zijn in de plaatselijke COOP: producten voor de voedselpakketten inzamelen.
De opzet van ‘onze actie’ binnen Jeugdkerk: wij sluiten als christelijke jeugd aan!
Juist dít leverde een fijn en goed christelijk geloofsgesprek op:
Moet dit? Hebben we het niet te druk? Ik heb toch ook verplichtingen aan school, sport etc.

Onze groep bestaat ongeveer uit 20 jongeren. Er zal aan iedereen gevraagd worden om ‘gewoon mee te doen’: een half uur op zaterdag 2 december meehelpen met het ophalen van producten in de COOP. De leiding van Jeugdkerk zal voor een indeling zorgen en zal tijd via WhatsApp met de jeugd delen. Tijden kun je natuurlijk veranderen. Albert Scholten zal namens de leiding, proberen iedereen helder in te roosteren op een passende tijd.
Er is ook een alternatief voor als je écht niet kan op 2 december: in december op een (vrijdag)middag pakketten uitdelen. Er is dan plek voor 2 á 3 jongeren.

We hopen dat de ouders van de jeugd dit initiatief positief stimuleren en verder met de jeugd het gesprek hierover aangaan. Vooral als je zoon / dochter er niet bij was deze zondag. Vertel dat dit ook weer een stapje is, in het groeien naar een Christelijke identiteit.
Moge Gods Zegen ook hierin met u en ons allen zijn.

In december is er geen Jeugdkerk maar zal de jeugd binnen de Gezinsadventsdienst van 10 december actief deelnemen.

 

Naar het overzicht