Verslag jeugdkerk 19 maart

Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. (Matteüs 22:14, NBV) dat was het onderwerp van Jeugdkerk op 19 maart j.l..
Ja, er waren zowaar 5 jeugdigen die zich geroepen voelden om te komen, fantastisch. We hebben het bijbelstuk over het bruiloftsfeest van de koning gehad, over hoe we de gelijkenissen van Jezus moeten interpreteren en hoe Hij voor onze zonden gestorven is.
Zelf hebben we het allemaal zo druk op onze manier dat we vaak vergeten wat er ons na dit leven te wachten staat en waarom we hier op aarde zijn?
Daarna was het tijd voor een luchtiger spel en dat was 33sec waar we verschillende Bijbelse en andere woorden in 33 seconden moesten proberen te omschrijven.
Al met al een geslaagde Jeugdkerk en we hopen natuurlijk dat er volgende keer nog meer jeugdigen zich geroepen voelen om te komen.
Janneke en Albert

Naar het overzicht