Verslag jeugdkerk 19 maart

Zondag 19 maart 2017 hebben we weer jeugdkerk gehad.
Het thema was : “De betekenis van Goede Vrijdag”.
Waarom heet Goede Vrijdag zo, terwijl op deze dag Jezus gekruisigd is?
We hebben gesproken over de symboliek van 'het kruis'.
We lazen in de Bijbel over de misdadiger die Jezus vraagt zichzelf en hem te redden. Red jezelf is (heel) menselijk. Vechten of vluchten? Maar Jezus kiest voor iets niet-menselijks: hij ondergaat de totale vernietiging. En ....Hij overwint! Hij komt terug! Sterker dan ooit. Om ons te vertellen dat de vernietiging niet het laatste woord heeft. Het kruis als symbool, staat niet voor 'vernietiging' maar voor 'overwinning'.
Er waren 7 tieners, die tevens de nieuwe paaskaars hebben uitgekozen.
Met vriendelijke groeten, José en Albert

Naar het overzicht