Verslag jeugdkerk 18 februari

OPROEP AAN ONZE OUDERS OM DIT VOORAL TE LEZEN.
LET OP HET TWEEDE DEEL VAN DIT SCHRIJVEN.

Op zondag 18 februari was er tijdens de zondagsdienst een nieuw moment van Jeugdkerk.
We lazen in Marcus 6 over de wijze waarop koning Herodus zijn belofte hield op zijn verjaardagsfeest ten koste van het leven van Johannes de Doper. Was dit gedrag een koning waardig?

Spijt had hij ongetwijfeld. In vers 26 staat dat hij het vreselijk vond. Met iets beloven kun je je in de nesten werken. Johannes hield koning Herodus een spiegel voor. Herodus was immers niet van onbesproken gedrag door met de vrouw van zijn broer een affaire te hebben. Johannes sprak publiekelijk uit, dat dit tegen de wil van God was en hij moest dit door een slinkse list van Herodias met de dood bekopen.

Klinkt menselijk deze levenslessen aan het hof van Herodus:
- We kennen allemaal de waarde van de uitdrukking ‘beloofd is beloofd’. Gezichtsverlies lijden is pijnlijk.
- Sneller praten dan je eigenlijk zou moeten doen kan je in een lastig pakket brengen. Eerst denken dan doen is beter, maar niet makkelijk.
- Spijt hebben van je gedrag is herkenbaar. Je bent verantwoordelijk voor de keuze die je hebt gemaakt dat maakt zaken pijnlijk.
- Iemand die kritisch is en je een spiegel voor houdt, kan erg vervelend zijn en je boos maken.

Vervolgens hebben we de decemberactie “Jeugdkerk in actie voor de Voedselbank” met elkaar besproken. Wat ging er goed:
- We hebben echt heel veel boodschappen opgehaald en daarmee indruk gemaakt bij De Voedselbank.
- Doordat er jeugd bij de diakonie stond zijn meer mensen aangesproken in de winkel om wat te doneren.
- Er zijn uiteindelijk 15 jongeren die wat gedaan hebben. Van de 24 op de lijst, best indrukkend.

Maar…..als we het hebben over de spiegel voorhouden…..
Het heeft het de leiding van de Jeugdkerk veel inzet gekost om de groep actief te krijgen. Slechts 1 iemand heeft zich ‘vrijwillig’ gemeld na de oproep om deel te nemen. De rest is aangeschoven vanuit een persoonlijk gesprek met de leiding. Dát is iets wat de leiding als teleurstellend heeft ervaren. In juli 2017 hadden we toch samen besloten dat we dít wilden doen….Beloofd is beloofd? Of heb je te snel gesproken en spijt gekregen?

Hoort een jaarlijkse acties wel bij onze Jeugdkerk?
De antwoorden van de jeugd:
- Ja, dat hoort wel bij Christen zijn. Jezus zelf roept ons op tot naastenliefde.
- Het voelt toch vervelend als je écht wat moet doen. Je wilt zo graag je eigen gang gaan. Dat is makkelijker.
- Het is makkelijker als je vrienden je aanspreken om mee te gaan. Maar ja, je bent nu eenmaal niet altijd met ‘je BFF’ in een groep.

Hoe moeten we hier volgend jaar dan mee omgaan?
- Misschien kun je zelf gaan reageren op de app als je inbreng gevraagd wordt?
- Misschien kun je zélf ook anderen van de jeugdkerk groep benaderen omdat je dan zelf ook makkelijker gaat?
- Misschien kunnen we deze actie herhalen in december 2018? Voor sommigen was het de eerste keer. Dan went het misschien en is het makkelijker omdat je al weet hoe het gaat.
- Misschien moeten we dit ook nogmaals in een grotere groep Jeugdkerk bespreken? Deze zondag zijn we met een te klein groepje. Het delen van deze informatie zou wel eens heel zinvol kunnen zijn.
- Misschien moeten we bij het einde of bij de start van het nieuwe schooljaar een uurtje (gezellig) samen komen om deze zaken nadrukkelijk met elkaar te bespreken.
- Zet een verslag van dit moment van Jeugdkerk in het blaadje In en om de Kerk. Ouders lezen dat. Ouders kunnen je ook sturen of stimuleren tóch aan te sluiten. Dat helpt ons als jeugd.

Actiepunten:
- We zullen bovenstaande plaatsen in In en om de Kerk.
- We zullen proberen bovenstaande nogmaals in een grotere groep (van jeugd) met elkaar door nemen.
- De leiding zal bovenstaande met elkaar bespreken en nadenken over een volgende stap en aanpak.

 

Naar het overzicht