Verslag jeugdkerk 17 juni

Zondag 17 juni 2018 was de laatste Jeugdkerk van dit schooljaar. Maar liefst 15 jongeren sloten dit schooljaar met Jeugdkerk af. In de zomermaanden is er géén Jeugdkerk.
Op 21 oktober 2018 zullen we verder gaan met Jeugdkerk.

Twee geslaagden waren erbij. Melissa en Daan van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma op het Agnieten College. De geslaagden die er niet bij waren: we denken aan jullie. Ook jullie van harte gefeliciteerd! Iedereen is deze week persoonlijk bezocht door Hetty en Mirjam (jeugdouderlingen) en verrast met een klein cadeautje. Dank!
Een aantal jongeren zitten nog midden in de toetsweken. De vakantie staat bijna voor de deur. Gaan we over of niet? Spannende tijden, deze laatste loodjes.

Speciaal welkom voor de komende brugklassers van 2018-2019. Julius en Jantal waren voor het eerst bij Jeugdkerk. Kyan, Evan en Jeanine hadden andere verplichtingen maar zijn vanaf nu ook lid van de groepsapp Jeugdkerk. Zij gaan na de zomervakantie starten met het voortgezet onderwijs.

Deze keer hebben we het moment Jeugdkerk geopend met gebed. Het thema ”Overal zijn regels” stond centraal. We lazen in Exodus De Tien Geboden.
Samen ontdekten we dat elke groep zijn (ongeschreven) regels heeft. De regels van God zijn bedoeld om jouw leven richting te geven. Jezus helpt je daarbij. Hij laat zien dat de regels van God juist bedoeld zijn omdat Hij het goed met je voor heeft. Hij kent je en houdt van je. De regels helpen je in het leven om het goede te kunnen kiezen.

Ook was er de eindtelling van het goede doel van het schooljaar 2017-2018: De Voedselbank. Alle jeugd geledingen hebben het gehele schooljaar gespaard.
Het eindbedrag voor De Voedselbank is € 968,70.

Terugkomend in de kerk hebben Naomi en Melissa het eindbedrag bekend gemaakt en is er een waardecheque aan de gemeente overhandigd. De waardecheque staat in de kerk (onder het beun), in de speciale kinder- en jeugdhoek.
Voor de opbrengst worden de kinderen van de club, jeugdkerk en catechisanten bedankt. Dit jaar heeft ook de belijdenisgroep daaraan meegeholpen.
Tot slot dank aan de gemeente en de diaconie, die met een drietal collecte rondes in 2017-2018 ook hebben meegeholpen aan dit mooie eindbedrag.

Het nieuwe goede doel is al bij de jeugd bekend. Daarover later meer tijdens de startdienst van september 2018. De jeugd sprak zich helder uit: de gezamenlijke jeugd geledingen in de gemeente, moeten zoveel mogelijk één stemgeluid hebben. Het brede draagvlak onder de verschillende jeugdgroepen en de gemeentelijke betrokkenheid, doet de jeugd daarom goed.

Na ons gebed en overdenking, hebben we met z’n allen lekker een hapje en een drankje genomen. De high tea (idee van Tatum), was heerlijk en overdadig. Iedereen had wat lekkers mee. Een fijne afsluiting!

Voor u allen een gezegende zomertijd en tot september 2018!

Naar het overzicht