Verslag jeugdkerk 15 april 2018

Op zondag 15 april was er weer Jeugdkerk. Geweldig we waren met 10 jongeren! We lazen uit de
bijbel, de teksten: Genesis 3: 1 -14 en Jakobus 1: 12-15. Thema: Verleidingen. De vraag: hoe ga je
daarmee om als Christen, stond centraal.
Adam en Eva eten van de verboden vrucht. Eva wíl gráág weten wat God al weet. De slang verleidt
haar maar zíj gaat erop in omdat het voor haar belangrijk is. Jakobus vertelt ons dat je uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid hebt in de keuze die je maakt. Je kan niemand anders die verantwoordelijk geven. De slang wordt gestraft maar ook Eva heeft haar aandeel.
Als Christen mag je bij het maken van de verkéérde keuzes weten dat je zonde vergeven is en je het steeds mag blijven proberen wel het goede te kiezen. Wat zijn onze verleidingen? Wel / niet drinken? Wel / niet teveel drinken? Wel meedoen met ‘de stoertjes van de klas’? Je wilt je eigen zin doen, omdat het je vrijheid geeft en gaat juist tégen anderen in.
Omgaan met verleidingen is lastig omdat het je hart raakt. In je persoonlijk gebed met God mag je vragen om steun en kracht bij het maken van keuzes of bij de gevolgen van verkeerd gemaakte keuzes. Uiteindelijk zul je als Christen een gelukkiger leven krijgen doordat Hij je helpt. Zoek Zijn leiding, kracht en hulp, in dat persoonlijke gesprek met hem: bid, zoek en klop!
Verder nog te vermelden:
Er zijn nog twee Jeugdkerk momenten voordat de zomervakantie gaat beginnen.
- zondag 20 mei 2018 (reguliere werkwijze)
- zondag 17 juni 2018 (eenmalig vanaf 10.00​ in Het Honk). Laatste keer voor de
zomervakantie!
Nog twee maanden waarin we zullen sparen voor De Voedselbank. De huidige tussenstand is 909,-.
Zullen we de 1000,- gaan halen of toch nét niet? Het zal erom spannen omdat club en de catechisatie voorbij zijn. Deze zondag hebben we de jongeren opgeroepen na te denken over een nieuw goed doel. Waar gaat hun hart naar uit? Op 20 mei is er gelegenheid het doel in te brengen.
Op 17 juni gaan we kiezen: welk Goede Doel gaan we tijdens het nieuwe (school)jaar steunen.
Op 17 juni gaan we ook beslissen over wel/niet actie voeren? We hebben met de jeugd de actie(s) van december en januari geëvalueerd. Er waren een aantal opvallende zaken. Hierover is in februari 2018 ook in In en om de Kerk geschreven.
Aangezien 17 juni de laatste keer is voor de zomervakantie willen we met zoveel mogelijk jongeren deze zondag ​samen vieren. Daarnaast ook informeel afsluiten.​ De ideeën daarvoor zijn 15 april door de jeugd zelf ingebracht. Daarover t.z.t. meer informatie als de leiding van Jeugdkerk daarover meer heeft uitgedacht. Aan ouders de vraag zondag 17 juni hiermee rekening te houden.

Naar het overzicht