Uitnodiging ontmoetingsavond Barsbeek

ONTMOETINGSAVOND BARSBEEK
MAANDAG DV 15 APRIL
Adres: bij de familie Winter aan de Stroombeek 3
Telefoon Gerda: 06-48471984

Inloop vanaf 19:45.
We beginnen om 20:00 uur en sluiten af om 22:00 uur.

THEMA: EEN GOED GESPREK
Met veel vrijwilligers en onze eigen predikant willen we graag allerlei activiteiten en vieringen organiseren waar we elkaar ontmoeten en een goed gesprek kunnen hebben.

Zo’n goed gesprek kan in en na de kerkdienst maar ook thuis plaatsvinden. Te denken valt aan de huisgroepen die elk jaar samen komen en gezamenlijk gesprekken voeren aan de hand van een thema.

Ook dit jaar willen we zo’n ontmoetingsavond organiseren om te komen tot een goed gesprek.

Graag even opgeven bij Gerda of Esther als je komt.

Allen hartelijk welkom.

Groet Esther Mosman, wijkouderling
Telefoon: 06-36303950

Naar het overzicht