Uitnodiging gemeente avond 19 maart

Geachte gemeenteleden,

Namens predikant en kerkenraad willen wij u graag uitnodigen voor onze voorjaarsgemeenteavond op D.V. maandag 19 maart 2018 in ‘t Trefpunt. Koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.
In deze 40 dagen tijd hebben wij, de voorbereidingscommissie, gekozen voor het thema “Bidden”.
Ds. R.J. Perk uit Hellendoorn zal een inleiding verzorgen n.a.v. Mattheus 26 : 40 waarin staat “Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?”
Vanzelfsprekend kunt u vragen stellen die u op het hart liggen en die in het belang van de gemeente zijn. Vriendelijk verzoeken wij u deze ruim voor aanvang van deze avond, schriftelijk in te dienen bij de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts, Museumlaan 22.
Wie met vervoersproblemen te maken heeft, kan contact opnemen met de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts, telefoonnummer 038-3866221.
Wij zien u graag op maandagavond 19 maart 2018. Inloop vanaf 19.30 uur in Het Trefpunt. De koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,
De voorbereidingscommissie

Download hier het programma.

Naar het overzicht