Tienergroepen

Afgelopen seizoen zijn we met de tienergroepen gestart. In een kleine groep zijn we om de week bij de leiding thuis om gezellig samen te zijn en over het geloof te praten. Zowel de leiding als de kinderen van de 4 groepen zijn erg enthousiast over deze nieuwe opzet en de gebruikte methode.
We gaan hier dus ook mee door in het nieuwe seizoen. Ook gaan we komend jaar weer knieperties bakken en meewerken aan de tienerdienst.
We willen het succes van afgelopen jaar uitbreiden naar volgend seizoen. Daarvoor zijn nog een paar mensen nodig als leiding. Wil je de liefde voor God uitdragen én vind je onze jongeren de juiste doelgroep, spreek ons dan aan.
De leiding en de jongeren heten je van harte welkom!

Naar het overzicht