Tienerdienst 10 maart

Op 10 maart is er een tienerdienst. Vorig jaar noemden we dit nog de catechisantendienst, maar zoals u weet zijn we begonnen met een nieuwe opzet, waarbij we spreken van tienergroepen. Benieuwd wat de jongeren hier leren? In deze dienst zult u er het een en ander over horen. Omdat het de eerste zondag in de veertigdagentijd is, is het thema: ‘Geraakt door het lijden’. Bedoeld is natuurlijk het lijden van Jezus. Hier zijn we op de verschillende tienergroepen mee bezig geweest, en een deel van de uitwerking is verwerkt in de dienst. Ik vind het knap dat zoveel jongeren het aandurven om mee te werken aan zo’n dienst en ook daadwerkelijk voor in de kerk durven staan om iets te doen. Dus wees erbij om uw/jouw belangstelling te tonen! En natuurlijk vooral om onder de indruk te komen van het lijden van Jezus en de liefde die daaruit spreekt.

Naar het overzicht