Status restauratie orgel

Restauratie Knol-orgel 2e fase -3-
Het is al weer een hele tijd geleden dat er iets te melden was over de restauratie van ons unieke Rudolf Knol orgel. Nadat in het najaar van 2018 de subsidie door de Provincie Overijssel werd toegekend hebben er achter de schermen de nodige voorbereidingen plaatsgevonden. In eerste instantie was het de bedoeling dat Mense Ruiter orgelmakers net als 12 jaar geleden de restauratie uit zou voeren. Door interne problemen bij deze firma waren we genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere orgelmaker en dit heeft de nodige extra tijd gekost. Uiteindelijk is in overleg met onze adviseur Stef Tuinstra de keuze gemaakt voor Adema’s Kerkorgelbouw uit Hillegom. Dit is de oudste nog bestaande orgelmaker in Nederland met in oorsprong Friese wortels. De doorslag voor deze keuze zat ‘m in het feit dat een aantal medewerkers van Mense Ruiter, die ons orgel goed kennen, inmiddels bij deze firma werken. Het contact met de mensen van Adema verliep erg plezierig en dit heeft erin geresulteerd dat op 19 juli j.l. de restauratieopdracht kon worden getekend. Volgens planning zullen de werkzaamheden in de tweede helft van oktober starten en zal het orgel uiterlijk in juni 2020 worden opgeleverd.
Om alle werkzaamheden te begeleiden is een orgelcommissie ingesteld bestaande uit Harm Jan Kanis, Henk Schoonewelle, Arjan Wegerif en vanuit het college van kerkrentmeesters Koos Kisjes.
De komende tijd zult u via het kerkblad maar ook via andere media regelmatig van ons horen. De volgende onderwerpen zullen daar voorbij komen: Waarom wordt het orgel weer gerestaureerd, hoe staat het met de financiën, interessante wetenswaardigheden over de bouwer, de voortgang, enz. enz..
Draagt u ons unieke orgel een warm hart toe en wilt u de restauratie financieel steunen? Giften zijn natuurlijk welkom op bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7340 85 o.v.v. “Orgelfonds”. Mochten wij u nu toch al nieuwsgierig hebben gemaakt of heeft u vragen die niet kunnen wachten? Schroom dan niet en benader ons gerust met uw vragen.

 

Naar het overzicht