Startzondag 15 september

UITNODIGING voor de STARTDIENST

Wanneer: zondag 15 september 2019
Waar: Hervormde Kerk in Zwartsluis
Hoe laat: Welkom vanaf 9.30 uur.
Dienst vanaf 10.00 uur
We drinken koffie/thee/limonade voor en
natuurlijk na de dienst.

Medewerking: ds. Adri Bloemendal, Mixed, Henk Schoonewelle

En dan: Na de dienst:
 Elkaar Ontmoeten in het Trefpunt
 vanaf 12.00 activiteit voor de jeugd
en volwassenen ++++ voor wie wil ++++

13.15 uur: Lunch - 14.30 uur: Sluiting

aanmelden tot 12 sept. in kerk of krabbescheer 9
Naam: ………………………………………………… / …….personen
Blijft eten: wel / niet

Opgave via de mail: hjschoonewelle@ziggo.nl

Naar het overzicht