Spaaractie Straatkinderen in Colombia

Aanstaande zondag 7 juni staat de slotdienst voor dit jaar gepland. Tijdens de slotdienst is het gebruikelijk dat we ons zendingsbusje mee nemen naar de kerk en hem daar laten legen.
Helaas gaat dat dit jaar niet lukken. Wij als diaconie hebben ervoor gekozen om het legen van de busjes dit jaar uit te stellen en dus pas in 2021 weer te gaan legen tijdens de slotdienst. Er wordt dit jaar een schatting gemaakt van de inhoud en dat maken we over naar ons zendingsdoel Straatkinderen in Colombia.


Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in Krottenwijken. Hun dagelijkse leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.
Dankzij St. Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij.
Het is natuurlijk ook mogelijk om de inhoud over te maken op rekening: NL21RABO0373710704 t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente Zwartsluis o.v.v. zendingsbusje 2020.

Naar het overzicht