Overstapdienst 4 juli

Zondag 4 juli
Om 10 uur de overstapdienst
Thema: Hemels Brood


Lieke, Hanna, Jade en Sylvan nemen afscheid van kinderkerk en worden welkom geheten bij jeugdkerk
Muzikale medewerking wordt verleend door
Daily Bread!

Naar het overzicht