Oproep leiding tienergroepen

Als jeugdouderlingen willen we graag iets onder uw aandacht brengen.
Vorig jaar zijn we met een gestart met de tienergroepen. Dit is geloofsonderwijs in kleine groepen bij mensen thuis. Hiervoor hebben we alle gezinnen persoonlijk bezocht.
Er is gewerkt met een methode van Jop. Dit is zowel de kinderen als de leiding goed bevallen.
We willen dit graag voortzetten komend seizoen maar hebben op dit moment onvoldoende leiding.
De ouders van deze kinderen zijn allemaal benaderd vorig seizoen.
Binnen die groep hebben we helaas geen nieuwe leiding kunnen vinden. Dus nu willen we graag een beroep doen op de overige gemeenteleden. Vindt u het geloofsonderwijs van onze jeugd belangrijk? En kunt u een avond in de 2 weken vrij maken voor een groep van ongeveer 5 kinderen? Dan nodigen we u uit om zich te melden zodat wij een uitleg kunnen geven.
Dit kan via grafe@ziggo.nl

Naar het overzicht